Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

Aplikace

Zlomky hravě – zajímavý web

Při přípravě na hodiny se zlomky jsem narazil na zajímavý web www.zlomky-hrave.cz. Jedná se o projekt Masarykovy univerzity a obsahuje prvky adaptivní výuky. Web obsahuje 7 částí, já jsem vyučil část Sčítání a odčítání a pro sedmáky v rámci opakování mi to docela vyhovovalo.

Protože jsem měl hodinu připravenou pro práci s iPadem, oceňuji zejména přizpůsobení pro dotykové ovládání. Web nevyužívá vestavěnou klávesnici, ale čísla zobrazená v panelu přímo na stránce, takže na iPadu se pracuje velmi pohodlně.

HodinuIMG_3263 jsem zahájil aplikací Ordered Fraction, ve které mají žáci za úkol seřadit zlomky podle velikosti. Musí sami přijít na strategii umístění vhodných čísel do jmenovatelů a čitatelů v řadě zlomků. Pro rychlejší žáky má aplikaci i obtížnou variantu Challenge Mode, kdy není řada jen vzestupná či sestupná.

Následovalo trochu společného opakování za pomocí aplikace Visual Fraction and Decimal. Promítám přímo na bílou tabuli, takže není problém využít tuto aplikaci k promítnutí základu, do kterého pak dopisujete vše potřebné.

visual_tabule

No a právě stránka www.zlomky-hrave.cz mi hodinu hezky uzavřela. Procvičování jednoduchého sčítání a odčítání jsem potřeboval a určitě jsme zvládli více příkladů než s použitím klasické sbírky. Je dobré, když mají žáci po ruce papír a tužku a pomáhají si pomocnými výpočty, zejména ti, kteří ještě nemají problematiku společného jmenovatele úplně zvládnutou.

 

 

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.