Výuka typografie

Pro praktickou výuku typografie existuje zajimavá aplikace pro iPad – Typography Insight. Při praktické výuce je často problém demonstrovat jemné rozdíly v jednotlivých znacích, popsat veškeré prvky písma, vykreslit dostatečně kvalitne všechny detaily znaků. Pomocí této aplikace je výuka o mnoho zajímavější.

20120320-215957.jpg

Aplikace není jen souhrnem známých faktů, ale obsahuje velmi mnoho interaktivních prvků. Umožňuje překrývají znaky různých písem, měřit pomocí pravítka v cm, palcích či bodech, zobrazit libovolný text ve vybrané znakové sadě, zobrazit blok textu v odstavcích s různými parametry atp.

20120320-220537.jpg

Cena aplikace je 1,59 Euro. Aplikace na AppStore