O technologiích ve vzdělávání a možná i trochu něco víc …