Konference iPad ve škole Ostrava

V pátek 21. 9. proběhla v aule VŠB v Ostravě konference na téma iPad jako pomůcka pedagoga i žáka. Hlavním pořadatelem bylo Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a KVIC Nový Jičín. Partnerem akce pak byla firma Autocont.

V rámci dopoledního programu vystoupilo několik hostů – Mgr. Blanka Kozáková z organizace KVIC, ředitel soukromé školy 1st International School of Ostrava Charles B. Gray, zástupce ředitele Wichterlova gymnázia Mgr. Jan Netolička a ing. Michal Košinár z VŠB -TU Ostrava. Všichni prezenatující svými příspěvky nastínili možnosti využití iPadů ve školách.

Druhá část programu pak byla věnována praktickým workshopům, ktereé vedli Petr Mára a Libor Klubal.