Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

Rychlé zprávy

Rychlejší psaní v iOS

V systému iOS si můžete definovat vlastní zkratky v textu. Prakticky to znamená, že když takovou zkratku napíšete a stisknete mezeru, nahradí se tato zkratka vlastním textem. Pokud tedy například často vyplňujete svůj e-mail, stačí si nadefinovat krátkou sekvenci znaků a mail tak napíšete rychleji a pohodlněji. V iOS tuto funkci najdete v Nastavení/Obecné/Klávesnice/Náhrada textu.

Více ve videonávodu

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.