Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

Nezařazené

Nová informatika – co se změní?

Do výuky na základní školy konečně vstupuje výuka opravdové informatiky. Protože dosud to byla spíše jen práce s počítačem a základy digitální gramotnosti. O informatickém myšlení, algoritmizaci, programování, datech a informacích, nebo o informačních systémech to dosud nebylo. Co se tedy mění?

Zásadní změnou je výrazné navýšení počtu hodin. Na 1. stupni se nově musí informatika vyučovat 2 hodiny (1 hodina ve čtvrté a 1 hodina v páté třídě), na 2. stupni pak 4 hodiny (opět po jedné hodině v každém ročníku). Doposud to bylo pouze 1 + 1, tedy zoufale málo. Ale nejde jen o hodiny, zásadní je změna obsahu. Co se tedy bude vyučovat? Celá oblast, která se nově jmenuje Informatika, se dělí na 4 oblasti:

  • Data a modelování;
  • Algoritmizace a programování;
  • Informační systémy;
  • Digitální technologie.

Kdo informatiku doposud učil tak určitě vidí, že proti stávajícímu obsahu je to velká změna. Zejména oblast týkající se algoritmizace a programování doposud nebyla v RVP zmíněna vůbec. Když budu citovat RVP, tak hlavní zaměření oblasti je následující:

„Vzdělávací oblast Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Je založena na aktivních činnostech, při kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. Poskytuje prostředky a metody ke zkoumání řešitelnosti problémů i hledání a nalézání jejich optimálních řešení, ke zpracování dat a jejich interpretaci a na základě řešení praktických úkolů i poznatky a zkušenost, kdy je lepší práci přenechat stroji, respektive počítači. Pochopení, jak digitální technologie fungují, přispívá jednak k porozumění zákonitostem digitálního světa, jednak k jejich efektivnímu, bezpečnému a etickému užívání.“

Je jasné, že tato změna vyvolá spoustu otázek. Kdo to bude učit? Jsou připraveny materiály? Jsou na to školy dostatečně vybaveny? Odpověď na žádnou z otázek určitě není jednoduchá, ale určitě stojí za to zmínit webový portál imysleni.cz, který je hlavním produktem projektu PRIM a obsahuje kompletní metodickou podporu pro učitele. Obsahuje ucelenou řadu učebnic, vzorové učební osnovy (označované na webu jako ŠVP), metodické příručky, odkazy na školení a zajímavé akce, prostě spousty inspirativních materiálů.

Velkou podporu také chystá Národní pedagogický institut (www.npi.cz), jeho projekt SYPO, konkrétně Kabinety ICT.

Všechny změny budou nabíhat postupně, ale pokud školy chtějí, mohou začít vyučovat podle inovovaného RVP již od 1. 9. 2021. Povinně pak musí změna dotknout všech žáků ve všech školách nejpozději 1. 9. 2024.

http://www.pedagogicke.info/2021/01/revize-rvp-zv-vzdelavaci-oblast.html

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.