Když iPady pomáhají

O tom, že iPady jsou výbornou pomůckou pro děti s těžkým postižením, se přesvědčily děti ze Základní školy gen. Heliodora Píky a Mateřské školy ve Štítině. Každoročně žáci a učitelé této školy pořádají Vánoční trhy s prodejem vlastnoručně zhotovených výrobků a výtěžek celé akce věnují na dobročinné účely.

V letošním roce se rozhodli, že celý výtěžek věnují žákům Základní školy a Praktická škola v nedaleké Opavě. Tato škola se dlouhodobě věnuje dětem s potřebou zvláštní pedagogické péče. Po poradě s učiteli této školy padla volba na nákup iPadů, které jsou pro mnoho z těchto dětí jedou z mála komunikačních nástrojů.

Nakonec výsledek akce překonal očekávání a z celého výtěžku bylo možné zakoupit 3 iPady. Jejich předání se zúčastnili také žáci ZŠ ze Štítíny. ( -> informace z tisku).