Kahoot! 4 – Spouštění testu a možnosti

Aby byl seriál o nástroji Kahoot! úplný, musíme doplnit i poslední část – jak vytvořený test spustit. Už jsme si to vyzkoušeli v jednom z předchozích článků, ale nepopsali jsme si další možnosti. Tak pojďme na to.

Po přihlášení do administračního rozhraní přejděte na vlastní testy tlačítkem „My Kahoots“. 

17_mojekahooty

Uvidíte seznam všech testů, které jste si vytvořili, popřípadě zkopírovali od jiných uživatelů. V testech můžete vyhledávat, zobrazit jen sady oblíbených atp. Test spustíte tlačítkem Play.

18_spusteni

Ke spuštění dojde v nové kartě prohlížeče. Vlastní spuštění provedete tlačítkem Classic nebo Team mode, předtím ale můžete nastavit parametry aktuálně spouštěného testu. Všechna nastavení jsou ukryta pod řádkem Game options. V době tvorby tohoto návodu (říjen 2016) nabídka obsahovala 7 možností nastavení:

  • Enable Answer Streak Bonus přidělí body navíc za to, že žák odpoví souvisle více správných odpovědí za sebou;
  • Randomize order of questions zamíchá pořadí otázek;
  • Randomize order of answers zamíchá pořadí možností;
  • Display Game PIN throughout ponechá zobrazený PIN aktuálního testu i během hraní. To umožní připojení žáků, kteří se přidají později.
  • Show minized intro instruction přesune PIN a informaci o webové adrese do malého prostoru v horní části stránky;
  • Automatically move through question znamená, že spouštění testu a otázek nebude ovládat učitel, ale bude probíhat automaticky. Test se spustí 15 vteřin po přihlášení posledního žáka (resp. pokud za 15 vteřin nedojde k přihlášení nového žáka), po každé odpovědi se pak průběžné výsledky zobrazují 5 vteřin.
  • Require players to re-join after each kahoot – vyžaduje pro každé další spuštění testu nové přihlášení žáků. Test je možné spustit vícekrát, v tomto případě by žáci museli znovu zadávat svá jména.

19_moznosti

Po nastavení vlastností testu jej tedy spustíte buď v režimu Classic, kdy hraje každý žák sám za sebe, nebo v režimu Team Mode, kdy může soutěžit skupina žáků. Skupina žáků pracuje pod jednou přezdívkou a ovládají jen jeden tablet.

Vlastní průběh testu je celkem jednoduchý. Po spuštění testu se zobrazí plocha se jmény přihlášených žáků.  Učitel má možnost jakéhokoliv žáky vyřadit ze hry kliknutím na jeho jméno. To můžete použít například  v případě, že zadá špatné jméno, ale i kdykoliv v průběhu hry, pokud například nedodržuje stanovená pravidla. Po přihlášení všech žáků spustíte hru tlačítkem Start.

snimek-obrazovky-2016-10-30-v-12-45-39

Nyní již probíhá vlastní test. Každá otázka se zobrazí na učitelském počítači (tedy i na projektoru), pak následuje prostor na odpovědi žáků. Po uplynutí času, popřípadě po zadání všech odpovědí, se zobrazí správná odpověď a sloupcový graf se statistikou odpovědí žáků. Zde je prostor na provedení rozboru otázky. V dalším kroku uvidíte tabulku nejlepších pěti žáků dle dosaženého bodového hodnocení. A takto proběhne celý test.

Po poslední otázce se zobrazí jméno a bodový zisk vítěze. Následuje část pro zadání zpětné vazby od žáků. Můžou ohodnotit, jak se jim celá aktivita líbila. Poslední obrazovka pak obsahuje výsledkovou listinu prvních pěti nejlepších žáků a možnosti, co dělat dál.

20_konec

Test můžete spustit znovu se stejnými parametry, tedy přesně tak, jak jste ho nastavili na začátku (náhodné pořadí otázek a odpovědí, atp.). Můžete použít i tzv. Ghost Mode, kdy budou žáci soutěžit i s „duchy“ hráčů z předchozí hry. Ve hře tak tedy bude dvojnásobný počet hráčů – ti z předchozího kola jsou označeni ikonou ducha.

Na této obrazovce si můžete také stáhnout (nebo uložit na Google disk) výsledky ve formě tabulky. Pokud si výsledky neuložíte, nepřijdete o ně. Všechny výsledky jsou automaticky ukládány k vašemu účtu na stránkách Kahootu. Stáhnout do svého počítače si je tedy můžete kdykoliv později.

Pokud chcete celou aktivitu ukončit, vyberte tlačítko New Game.