Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

NávodyNezařazené

Kahoot! 3 – Tvoříme test

Návod aktualizován v březnu 2020.

V dnešní části seriálu nás čeká asi to nejdůležitější – tvorba vlastního testu. Ukážeme si postup, jak sestavit vhodný test pro výuku. Opět se bude snažit dopsat i nějaká praktická doporučení a zkušenosti z výuky. Novým prvkem je možnost využít databázi otázek jiných autorů.

Prvním krokem je přihlášení do administračního rozhraní na adrese www.kahoot.com. Po přihlášení uvidíte základní obrazovku, na které zvolíte typ nové aktivity. Typy aktivit jsme si popsali v jednom z minulých článků. My si vybereme Quiz, asi nejčastěji používanou část Kahootu.

Při tvorbě otázek hodně přemýšlejte. Vžijte se do pozice dětí při soutěži. Zadání musí být velmi jasné, není čas se do něj nějak „hluboce“ začíst. I autoři aplikace omezili maximální délku na 95 znaků. Já se snažím vejít se do jednoho řádku. Můžete využít i obrázek. Ale vždy myslete na to, že na přečtení otázky mají žáci poměrně málo času. A stejné doporučení platí i pro odpovědi. Maximální délka odpovědi je 64 znaků, opět i zde se snažím vejít se do jednoho až tří slov. Je to prostě filozofie tohoto nástroje. Pokud chcete klasickou písemku, při které se žáci soustředí na zadání a mají mít čas na rozmyšlenou, využijte raději Socrative.

Nezapomeňte označit správnou odpověď, těch může být i více, při vlastní hře pak pro zisk bodů stačí označit jen jednu z nich. Do testu můžete zařadit i otázku, která není bodově hodnocená. Stačí posunout posuvník s body úplně doleva. Další otázku jednoduše přidáte kliknutím na „Add question“ v pravém panelu.

Novým prvkem v Kahoot! je však možnost přidat otázku jiného autora. Jedné se o nabídku „Question bank“ a jednoduše podle klíčového slova prohledáváte přímo otázky ve veřejných testech. Je to hodně pohodlné.

Nyní přejdete k popisu testu. Vytvoříte jakousi obálku, na které uvedete  jak se test jmenuje, pro koho je určen, v jakém jazyce je a zda je soukromý či veřejný. K úpravě popisu testu se dostanete pomocí řádku v horní části obrazovky.

Název testu volte krátký a výstižný. Je to sice těžké, ale usnadní to vám i dalším učitelům test vyhledat. Určitě pomůže i krátký popis, kde popíšete blíže jeho obsah. Zkuste používat hashtagy, opět to usnadní jejich další zařazení do seznamů veřejných testů. Volba „Visibility“ umožňuje přepnout test z veřejného (Everyone) režimu do režimu soukromého (Only Me).

Úvodní video může obsahovat odkaz na Youtube a bude se přehrávat na úvodní obrazovce, kdy se čeká na přihlášení všech hráčů.

Všechny zadané údaje můžete kdykoliv změnit a to včetně viditelnosti kurzu. Občas to využívám – první kurz vytvořím jako soukromý a po ověření a případné úpravě ho pak přepnu do veřejného režimu.

Tvorbu testu ukončíte zeleným tlačítkem „Done“ na kartě s přehledem otázek. Po ukončení se vrátíte na úvodní obrazovku a přejděte na seznam svých kvízů pomocí karty „Kahoots“

Nyní si test můžete vyzkoušet tlačítkem Play (nebo symbolem). Nyní již pokračujete stejně, jako když jsme v minulém díle seriálu ukazovali spuštění cizího testu. A celý proces spuštění a možnosti si vysvětlíme příště.

 

 

 

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.