Kahoot! 1 – zřízení účtu

Nezbytným krokem k aktivnímu využívání nástroje Kahoot! je vytvoření učitelského účtu. Ten si vytvoříte na adrese www.getkahoot.com pomocí odkazu Sign up for free. Dle autorů aplikace bude tento systém pro učitele navždy zdarma. Tak uvidíme.

01_registrace_kahoot

V rámci registrace se označíte za učitele (I’m a teacher), napíšete z jaké školy jste (není to ale povinné), zvolíte si přihlašovací jméno (například ucitel_matematiky), zadáte e-mail a vytvoříte si heslo k účtu. Pak již stačí stisknout tlačítko Create Account a je hotovo.

snimek-obrazovky-2016-09-22-v-9-56-56

Po úspěšné registraci se dostanete k učitelskému rozhraní. Můžete začít tvořit vlastní Kahooty, ale také vyhledat jiné, které vytvořil někdo jiný.

03_rozhrani

V systému Kahoot! momentálně existují tři druhy aktivit. Tou nejčastěji používanou je Quiz. Jedná se o soutěžní aktivitu popisovanou v předchozím článku, která se skládá z bodovaných uzavřených otázek. Další dvě aktivity jsou Discussion a Survey (průzkum). Survey (průzkum) je podobný jako kvíz, nepoužívá ale bodování. Hodí se tedy k prostému ověření znalostí žáků. V rámci Discussion můžete položit jen jednu otázku opět bez soutěžních prvků. Aktivita se výborně hodí na začátek hodiny, když potřebujeme získat názor žáků na probíranou látku, k zahájení debaty atp.