Co je to Creative Commons?

Používání obsahu zveřejněného na Internetu má svá pravidla. Na webu najdete spoustu materiálů k použití pod tzv. volnou licencí Creative Commons. To ale neznamená, že je takto označený materiál ke zcela volnému použití. Většina autorů, kteří pod touto licencí publikují, si vyhrazují základní práva – například zveřejnění svého jména jako původního autora díla, podmínku neměnit původní vzhled či obsah atp.

Poměrně jasně jsou tato pravidla popsána na webu creativecommons.cz. Obvykle na každém webu, který pod touto licencí publikuje, najdete ikonu, která graficky informuje o právech a povinnostech toho, kdo chce publikovaný materiál použít. Může to vypadat například takto: