Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

AplikaceiPad aplikace

GoodReader – PDF čtečka

GOODREADER

Původně jednoduchá PDF čtečka, dnes ale robustní aplikace pro správu souborů. Aplikace má vzhledem k množství funkcí mírně nepřehledné rozhraní, ale jeho zvládnutí určitě stojí za to.

Mezi obrovskou výhodu patří možnost napojení na externí webová úložiště, jmenujme například DropBox, GoogleDocs či Box.net. Není problém připojit se na libovolný webDav server nebo FTP. Samotné dokumenty uložené v aplikaci GoodReader lze třídit do složek, posílat do jiných aplikací nebo odesílat e-mailem.

Hlavní síla však jistě spočívá ve vlastní práci s PDF souborem. Samozřejmostí je tvorba záložek, poznámek a  zvýrazňování v textu různou barvou. Naprosto dokonalé je pak volné kreslení v dokumentu a vkládání dalších objektů (i textových). Veškeré úpravy mohou probíhat přímo nad PDF dokumentem, nebo dojde k vytvoření kopie a původní dokument je tak k dispozici stále ve své původní podobě.

V nové verzi (3.14.0) je pro režim ručního psaní v textu k dispozici lupa s oknem ve spodní části obrazovky. Okno podporuje režim plynulého psaní a vyhlazování tahů, tedy funkce, které se obvykle vyskytují v aplikacích typu poznámkový blok (Notability, Notes Plus).

V současné době je cena aplikace 4 eura. Jedná se však o velmi kvalitní aplikace, která dokáže nahradit i jednoduchý poznámkový blok a správce souborů.

Web výrobce: Good.iWare

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.