Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

Návody

Jednoduché aktivity se Spherem

A pokračujeme. Minule jsme propojili robotickou kouli Sphero a iPad a vyzkoušeli ovládání pomocí aplikace Sphero Edu. Nyní nás čekají jednoduché příkazy, kterými kouli rozpohybujeme. 

Úloh na jednoduché ovládání se dá vymyslet spousta. Obvykle se jedná o procházení po nějaké trase. Tady si můžete pomoci obyčejnou lepící páskou a vyznačit na podlaze dráhu. Můžete využít různé kostky, knihy, samotný vzor podlahy, prostě cokoliv. Nakonec vyzkoušejte si do vyhledávače Google zadat klíčová slova „sphero maze“ a sami uvidíte. Žáci pak mají za úkol vytvořit program, který kouli po vyznačené trase dovede do cíle. Hodnotit můžete počet vyjetí z trati, celkový čas, shození překážky, …

Hezkou aktivitu najdete přímo na stránkách podpory Sphero Edu, kde je připravena dráha sestavená jen pomocí násobků úhlu 45 stupňů. Dráhy jsou navíc označeny délkou (počtem teček). Sami uvidíte, zda žáci přijdou na závislost rychlosti, času a počtu teček. Protože pokud ano, výrazně rychleji pak vytvoří celý program. Zároveň můžete tuto aktivitu využít k opakování úhlů.

Příkazy pro pohyb se nacházejí v první záložce aplikace Sphero Edu. Připravil jsem pro své žáky leták, kde jsou jednotlivé příkazy vysvětleny. Leták je zde k dispozici ke stažení ve formátu PDF, můžete jej použít i vy.

Všechny příkazy je možné zadávat také pomocí Javascriptu – formát je uveden v letáku také.

A co dál? Například můžete nechat kouli tancovat do rytmu hudby, zde již pak asi využijete i další příkazy pro cyklus, změnu barvy atp. Na ty se ale podíváme zase příště.

Robotické hračky Sphero lze běžně zakoupit u prodejců IT techniky. Pokud máte zájem o speciální školní sadu (mobilní kufr s nabíjením a 15 ks robotů), kontaktujte výhradního prodejce v ČR, firmu iŠkolství.

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.