Moderní výuka

Nejen o technologiích ve vzdělávání

Nezařazené

Apple Classroom v České republice

Jednou z velmi propagovaných novinek nové verze iOS 9.3 je sada funkcí pro školní prostředí, mimo jiné například sdílení iPadů více žáky, možnost zobrazení obsahu žákovského iPadu na projektor, funkce pro management třídy atp. Všechny uvedené funkce jsou vázány na registraci školy, které je ale bohužel pro Českou republiku nedostupná.

Nejsme v tom však sami. Aktuálně (konec března 2016) je registrace přístupná pouze pro školy ve Spojených státech. Prozatím žádná jiná země nemá možnost tyto funkce využívat. Je to vlastně podobná situace jako u nástroje iTunes U, kdy byl tento systém postupně uvolňován ve vlnách pro jednotlivé regiony. Kdy se tomu stane u Apple Classroom nevíme, ale vzhledem k tomu, že většina dostupných materiálů obsahuje kompletní podporu češtiny včetně aplikace pro iPad a nápovědu, doufáme, že to bude brzy.

Apple Classroom není jediným nástrojem pro management třídy. Existuje již dost jiných řešení, jako je například Edmodo či Google Classroom. Každé řešení má své výhody a nevýhody a vybrat si musí každá škola sama. Apple Classroom by určitě dával smysl ve školách, které používají školní iPady jako sdílené, popřípadě již mají své materiály uložené v kurzech iTunes U. Systém Google Classroom naproti tomu není vázán na jednu platformu, takže se dá výrazně lépe pracovat i s vlastními tablety žáků. I provázání s Google Apps je zde velkou výhodou.

 

 

Libor Klubal

Učitel se zkušenostmi ze základní, středního a vysokého školství. Je učitelem matematiky a informatiku na Základní škole Velké Hoštice a působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple pro školství.